Dobrovolnictví a kreativita osmých tříd veřejné střední školy Sibley

Veřejná střední škola Sibley – Ocheyedan dává prostor svým žákům, aby projevili svou kreativitu a zájem o pomáhání ostatním. Osmáci z vedení školy se rozhodli vytvořit zvláštní akci zaměřenou na pomoc lidem, kteří si nemohou dovolit jídlo.

Tříčlenný výbor spolu s učitelkou historie, paní Julií Schuller, vytvořili akci, při které byly použity krabičky cereálií k vytvoření dominového efektu. Účastníci akce se shromáždili v knihovně školy a s napětím očekávali, jak efekt proběhne.

Samotná motivace pro akci vznikla díky rozvrhu studentů a nápadem paní učitelky Schuller. Jednou za měsíc zaujme určitá třída titul studenta vedení měsíce. Během toho měsíce je třída rozdělena do čtyř komisí:

1. Party Crew, která se stará o narozeninové vzkazy na šatnách
2. Odbor oznamovacích desek v jídelně, který se stará o výzdobu desek tak, aby odpovídaly sezónním tématům a šířily pozitivní zprávy
3. Aktivitní výbor, který vytváří fyzické/mentální aktivity, na kterých se účastní všichni žáci pátého a šestého ročníku
4. Výbor pro dobro ve společenství, který vytváří aktivity pro zlepšení školy a komunity

Tříčlenný výbor pro dobro ve společenství z lednového vedení pátého ročníku přemýšlel, jak pomoci lidem, kteří nemají peníze na jídlo. Napadlo je darovat cereálie potravinové bance Upper Des Moines Opportunity. Paní učitelka Schuller pak přišla s nápadem vytvořit dominovou dráhu z krabiček cereálií. Tento nápad výboru velmi zaujal.

Členové výboru vyvěsili oznámení ve školních chodbách, rozeslali e-maily všem studentům a rodičům a požádali paní Schuller, aby informace sdílela na sociálních sítích. Díky jejich snahám se podařilo shromáždit 140 krabiček cereálií. Po skončení akce je odborný pracovník Pam Braun vyzvedl a donesl je do potravinové banky UDMO.

Touto akcí se navázalo na další prospěšné aktivity organizované výborem pro dobro ve společenství. Například doručování jídla seniorům, čtení předškoláčkům, zdobení perníků a jejich darování do léčebny Country View Manor v Sibley, čtení pro obyvatele domova Sibley Specialty Care, účast na podzimní párty s obyvateli domova Heartwood Heights v Sibley, sběr starých tenisových bot pro program recyklace Nike Move to Zero a sběr konzervovaných potravin.

Aktivitní výbor se zase zabýval organizováním her jako je šermířská hra, honěná slepice, hra na stále hudebně, hra na kopanou, sladký dortový prospekt, tajný dárek od Santa, chytání jablek ústy, turnaj v hodu do pytle a soutěže “minuta, abys vyhrál”.

Tyto aktivity se konají jednou měsíčně během školní doby. Studenti musí brát v úvahu časový rámec, bezpečnost a proveditelnost každé aktivity s ohledem na účast 100 lidí.

Často kladené otázky (FAQ):

1. Jaká je účel a cíl akce vedení školy Sibley – Ocheyedan?
– Cílem akce je pomoci lidem, kteří nemají peníze na jídlo.

2. Jaký je princip dominového efektu použitého ve akci?
– Krabičky cereálií byly použity ke vytvoření řetězce dominového efektu.

3. Kdo měl nápad na tuto akci?
– Nápad pocházel od tříčlenného výboru pro dobro ve společenství a paní učitelky historie, paní Julií Schuller.

4. Jaký je rozvrh studentů během akce vedení měsíce?
– Studenti jsou rozděleni do čtyř komisí: Party Crew, Odbor oznamovacích desek v jídelně, Aktivitní výbor a Výbor pro dobro ve společenství.

5. Kam byly darované krabičky cereálií poslány?
– Krabičky byly darovány potravinové bance Upper Des Moines Opportunity.

6. Jaké další aktivity jsou organizovány v rámci výboru pro dobro ve společenství?
– Mezi další aktivity patří doručování jídla seniorům, čtení předškoláčkům, zdobení perníků pro léčebnu atd.

7. Jaké aktivity jsou organizovány v rámci aktivitního výboru?
– Aktivity zahrnují různé hry a soutěže, například šermířskou hru, honěnou slepice, soutěž v hodu do pytle atd.

8. Jak často se konají uvedené aktivity?
– Aktivity se konají jednou měsíčně během školní doby.

Klíčové termíny a odborné pojmy:

– Dominový efekt: Princip, kdy se jedna událost započne a vede k jiným událostem, které následují postupně až do konce.
– Potravinová banka: Organizace, která shromažďuje a distribuuje potraviny pro ty, kteří si je nemohou dovolit.
– Komise: Skupina lidí pověřených konkrétním úkolem nebo rozhodováním v rámci určité organizace.
– Aktivitní výbor: Skupina, která organizuje fyzické nebo mentální aktivity pro žáky školy.

Soustředění se na téma potravinové pomoci:

Srdečně vás zveme k návštěvě webu Upper Des Moines Opportunity, potravinové banky, které byly darovány krabičky cereálií. Navštivte www.udmo.com pro více informací o jejich práci a jak můžete pomoci.

Další aktivity a organizace:

1. Heartwood Heights: Domov pro seniory v Sibley – Zjistěte více na www.heartwoodheights.com.
2. Sibley Specialty Care: Léčebna v Sibley – Zjistěte více na www.sibleyspecialtycare.com.
3. Nike Move to Zero: Program recyklace obuvi – Podívejte se na www.nike.com pro více informací o programu.
4. Upper Des Moines Opportunity: Potravinová banka, které byly darovány krabičky cereálií – Navštivte www.udmo.com a dozvíte se, jak můžete přispět a pomoci jim.