Field Guide Festival 2024: A Culinary Adventure for Food Enthusiasts

Food fanatics, mark your calendars! The highly anticipated Field Guide Festival is making a comeback for its third year, and this time, it’s bigger and better than ever. Get ready to tantalize your taste buds and immerse yourself in the vibrant culinary scene as you embark on a gastronomic adventure like no other.

At Field Guide Festival 2024, attendees will have the unique opportunity to connect with local farmers and chefs, indulging in flavorful seasonal dishes that showcase the best of Central Texas. But that’s not all – this festival goes beyond the plate to offer a complete experience. From engaging symposium discussions and live fire cooking demonstrations to live music and access to a farmer’s bodega, there’s something to satisfy every craving.

Be prepared for some exciting new additions this year. Field Guide will introduce a vegetable omakase experience, where vegetable lovers can indulge in an exquisite culinary journey curated by talented chefs. Additionally, a pizza party happy hour promises to bring joy to foodies of all ages with its mouthwatering selection of delectable pizzas.

One of the standout features of the festival is its commitment to the local community. Not only does Field Guide Festival support the Central Texas Food Bank, but it also aims to make the event family-friendly. Children aged 12 and under can enjoy the festival free of charge, while those between 13 and 20 can join at a reduced rate of $60.

Every ticket to Field Guide Festival 2024 includes a wide array of offerings. Sample dishes from over 50 esteemed chefs and farmers, savor locally crafted wine, spirits, and coffee, and explore spirit-free beverage options. Engage in stimulating symposium conversations, discover plant-based alternatives, and shop for hand-made goods from local artisans. With live music serving as the backdrop, this festival ensures a memorable experience for all.

Field Guide Festival is more than just a one-time affair; it aims to inspire attendees to engage actively in the local food system. Equipped with knowledge about the finest and most sustainable food options in Austin, participants leave the festival motivated to make a difference.

Don’t miss out on this culinary extravaganza! The Field Guide Festival 2024 will take place on April 20th, 2024, from 1 to 5 p.m. at Fiesta Gardens, located at 2101 Jesse E. Segovia Street. Get ready to embark on a culinary journey that will leave you craving for more. Visit the festival’s website to learn more about the participating chefs and to secure your tickets today.

Food fanatikové, označte si své kalendáře! Velmi očekávaný festival Field Guide se vrací ve svém třetím ročníku a tentokrát je větší a lepší než kdy dřív. Připravte se na oživení své chuťové buňky a ponoření se do živé kulturní scény, při které se vydáte na gastronomické dobrodružství jako žádné jiné.

Na festivalu Field Guide 2024 budou návštěvníci mít jedinečnou možnost se setkat s místními farmáři a šéfkuchaři, užívat si chutné sezónní pokrmy, které představují to nejlepší z Centrálního Texasu. Ale to není vše – tento festival jde dál než jenom tanec na talíři a nabízí kompletní zážitek. Od zajímavých symposií a přednášek o vaření nad živým ohněm po živou hudbu a přístup do farmářské bodegy, zde najdete něco, co uspokojí každou touhu.

Buďte připraveni na několik vzrušujících novinek tohoto roku. Field Guide představí “vegetable omakase” zážitek, kde mohou milovníci zeleniny užívat výjimečnou kulinářskou cestu kurátorovanou talentovanými šéfkuchaři. Kromě toho, pizza party před happy hour přináší radost všem gurmánům všech věkových kategorií s jejich vyhlášeným výběrem chutných pizz.

Jedním z výrazných prvků festivalu je jeho závazek vůči místní komunitě. Festival Field Guide nejen podporuje Centrální texaskou potravinovou banku, ale také se snaží udělat akci vhodnou pro rodiny s dětmi. Děti ve věku do 12 let mohou festival navštívit zdarma, zatímco ti ve věku mezi 13 a 20 lety se mohou připojit za sníženou cenu 60 dolarů.

Každý lístek na festival Field Guide 2024 obsahuje širokou škálu nabídek. Ochutnejte pokrmy od více než 50 uznávaných šéfkuchařů a farmářů, pochutnejte si na místně vyráběných vínech, destilátech a kávě, a objevte bezkofeinové nápoje. Zapojte se do stimulujících symposií, objevte rostlinné alternativy a nakupujte ručně vyráběné zboží od místních řemeslníků. Tento festival s živou hudbou jako kulisou zajišťuje nezapomenutelný zážitek pro všechny.

Festival Field Guide je více než jen jednorázová záležitost; cílem je inspirovat účastníky, aby aktivně zapojili do místního potravinového systému. Vybaveni znalostmi o nejlepších a nejúdržitelnějších potravinových možnostech v Austinu, účastníci festivalu odcházejí motivováni ke změně.

Nenechte si ujít tuto kulinářskou přehlídku! Festival Field Guide 2024 se bude konat 20. dubna 2024 od 13:00 do 17:00 hodin v parku Fiesta Gardens na adrese 2101 Jesse E. Segovia Street. Připravte se vydat se na kulinářskou cestu, která vás přivede ke stále většímu chuti. Navštivte webové stránky festivalu, abyste se dozvěděli více o účastních šéfkuchařích a zajistili si dnes své vstupenky.