Mövenpick Resort Al Marjan Island: A Serene Retreat for Memorable Staycations

Mövenpick Resort Al Marjan Island, a hidden gem nestled amidst the scenic landscapes of Ras Al Khaimah, has been recognized as the Best Staycation in the Northern Emirates at the prestigious BBC Good Food Awards Middle East. This accolade is a testament to the resort’s unwavering commitment to delivering exceptional hospitality and ensuring the utmost guest satisfaction.

The resort offers an idyllic sanctuary for both tourists and UAE residents seeking solace from the fast-paced urban life. With a dedication to providing unparalleled staycation experiences, Mövenpick Resort Al Marjan Island is a haven where visitors can indulge in relaxation and tranquility. Fabien Chesnais, the General Manager of the resort, expressed his excitement, affirming that this award underscores their dedication to creating unforgettable experiences for guests.

At Mövenpick Resort Al Marjan Island, guests are treated to a wide range of indulgent amenities and experiences. From world-class dining options to rejuvenating spa treatments, the resort caters to the needs and preferences of every discerning traveler. The expansive Wibit water park, the largest of its kind in Ras Al Khaimah, offers endless aquatic adventures and serves as a playground for guests of all ages.

For those seeking a serene getaway, the Ula Beach Bar provides a tranquil retreat with breathtaking ocean views, where guests can unwind while enjoying refreshing beverages and delectable food. The resort’s accommodations are diverse, ranging from private chalets with pool and terrace access to rooms boasting stunning beach, pool, or Al Marjan Island views.

With three pools on-site, including a dedicated pool for adults at Ula, guests can enjoy leisurely swims and bask in the warm Ras Al Khaimah sun. Families and teenagers have a dedicated teen zone featuring fun gaming activities, as well as an arcade zone where families can bond over exciting games.

“We take great pride in achieving this recognition, especially considering that we opened our doors just two years ago. Winning this award in our first year of operation is a testament to the unwavering dedication and hard work of our entire team,” added Chesnais.

Mövenpick Resort Al Marjan Island also boasts a diverse culinary offering with six restaurants, ranging from all-day dining to a rooftop bar with panoramic views. Guests can indulge in a memorable and delightful dining experience throughout their stay.

Embark on a serene retreat and create lasting memories at Mövenpick Resort Al Marjan Island, where excellence in hospitality is at the heart of everything they do.

Mövenpick Resort Al Marjan Island, skrytá perla zasazená mezi malebné krajiny Ras Al Khaimah, byla uznána jako nejlepší staycation v Severních emirátech na prestižních cenách BBC Good Food Awards Middle East. Tato ocenění je důkazem neustálého závazku resortu poskytovat vynikající pohostinnost a zajistit maximální spokojenost hostů.

Resort nabízí idylickou oázu jak pro turisty, tak pro rezidenty UAE, kteří hledají útočiště před rychlým městským životem. S oddaností poskytovat nedostižné zkušenosti se staycation, je Mövenpick Resort Al Marjan Island útočištěm, kde návštěvníci mohou rozplývat ve relaxaci a klidu. Fabien Chesnais, generální ředitel resortu, vyjádřil své nadšení a potvrdil, že toto ocenění podtrhuje jejich odhodlání vytvářet nezapomenutelné zážitky pro hosty.

V Mövenpick Resort Al Marjan Island se hosté mohou těšit na širokou škálu vychutnávek a zážitků. Od vyhlášených možností stravování po oživující lázeňské procedury, resort vyhovuje potřebám a přednostem každého náročného cestovatele. Rozlehlý vodní park Wibit, největší svého druhu v RAS Al Khaimah, nabízí nekonečné vodní dobrodružství a slouží jako hřiště pro hosty všech věkových kategorií.

Pro ty, kteří hledají klidnou útočiště, nabízí Ula Beach Bar poklidné útočiště s dechberoucím výhledem na oceán, kde si hosté mohou odpočinout a vychutnat si osvěžující nápoje a lahodné jídlo. Ubytování resortu je různorodé, od soukromých chat s přístupem do bazénu a terasy po pokoje s nádherným výhledem na pláž, bazén nebo Al Marjan Island.

S třemi bazény na místě, včetně samostatného bazénu pro dospělé v Ula, si hosté mohou užít klidný plavání a opalování na teplém slunci Ras Al Khaimah. Rodiny a teenageri mají vlastní zónu pro teenagery s herními aktivitami a arcade zónou, kde se rodiny mohou zábavně hrát.

“Jsme velmi hrdí, že jsme dosáhli tohoto uznání, zejména s ohledem na to, že jsme otevřeli před pouhými dvěma lety. Vyhrát toto ocenění v našem prvním roce provozu je důkazem neochvějného úsilí a tvrdé práce celého našeho týmu,” dodal Chesnais.

Mövenpick Resort Al Marjan Island se také pyšní různorodou nabídkou v oblasti gastronomie, kterou tvoří šest restaurací, od celodenního stravování po střešní bar s panoramatickým výhledem. Hosté si mohou dopřát nezapomenutelný a lahodný gastronomický zážitek během celého svého pobytu.

Vydávejte se na klidný ústup a vytvářejte trvalé vzpomínky v Mövenpick Resort Al Marjan Island, kde excelence v pohostinství je v srdci všeho, co dělají.

Klíčové termíny a jargon:
– Staycation: zkratka pro “stay at home vacation” – dovolená strávená v blízkosti domova
– Ras Al Khaimah: emirát v Spojených arabských emirátech
– Ula Beach Bar: plážový bar v Mövenpick Resort Al Marjan Island
– Al Marjan Island: ostrov v Ras Al Khaimah

Související odkazy:
Mövenpick Resort Al Marjan Island