Potato Cakes: From Fish and Chip Shop Staple to Gourmet Delight

Potato cakes, once considered a humble addition to fish and chip shop menus, are now experiencing a resurgence as a gourmet delicacy in restaurants across New South Wales and Victoria. Unlike their traditional form, these modern potato cakes are being reinvented and given a touch of sophistication, with innovative twists that include powdered seaweed and caviar.

The naming of these battered potato treats varies across Australia, causing confusion and debate. While some regions refer to them as potato scallops, others prefer to call them potato cakes. Regardless of the name, these delicious creations are making their mark on menus in Melbourne and Sydney.

Chefs are pushing the boundaries with potato cakes by incorporating them into high-end dishes. Examples include Karen Martini’s potato cake with whipped cod roe and avruga at her new restaurant, Saint George, and chefs in Melbourne topping potato cakes with various exotic ingredients. Sydney is also seeing a mini-trend of “scallops squared,” which involves adding mollusc scallops to the potato cakes.

The resurgence of this potato delicacy can be attributed to its nostalgic appeal, versatility, and ability to serve as a vessel for other luxurious ingredients. It offers a sense of comfort and familiarity while also providing a platform for creativity and experimentation.

Creating the perfect potato cake requires attention to detail, from choosing the right type of potato to mastering the frying technique. Chefs emphasize the importance of using the correct potato variety, such as Dutch cream, sebago, or desiree, to achieve the desired texture. The batter and cooking method also play a significant role in creating a crispy, yet soft and custardy center.

While potato cakes are thriving in upmarket restaurants, they face the risk of extinction in their traditional domain. Some takeaway shops no longer offer them due to the challenges involved in preparing them from scratch. However, establishments that prioritize quality over convenience continue to hand-cut their own potatoes and take pride in serving the perfect potato scallop.

As potato cakes continue to gain traction in gourmet dining, they remain a beloved staple of Australian cuisine, cherished for their versatility and nostalgic charm. Whether enjoyed on a casual takeaway order or as part of an extravagant meal, potato cakes have undoubtedly earned their place among the classics.

Často kladované otázky (FAQ)

1. Co jsou bramborové placky?
Bramborové placky jsou pokrm, který se původně podával v restauracích s rybími specialitami a obvykle byl považován za skromnou přílohu. V moderní době však procházejí obrodou jako delikatesa v restauracích v Novém Jižním Walesu a Viktorii.

2. Jak jsou bramborové placky nově představovány?
Tyto moderní bramborové placky jsou přepracovávány a dostávají dotek sofistikace s inovativním příchutěmi, například práškové mořské řasy a kaviárem.

3. Jak se liší pojmenování bramborových placků v Austrálii?
Pojmenování těchto obalovaných bramborových pochoutek se různí v různých oblastech, což způsobuje zmatek a diskuse. Zatímco některé regiony je nazývají bramborovými “scallops”, jiní dávají přednost pojmu “cakes”. Nicméně, bez ohledu na název, tyto vynikající kousky se objevují na jídelnících v Melbourne a Sydney.

4. Jak špičkoví kuchaři využívají bramborové placky?
Špičkoví kuchaři tyto bramborové placky inovativně začleňují do svých vysoce kvalitních jídel. Například Karen Martini ve své nové restauraci Saint George podává bramborovou placku s šlehaným kaviárem a avrugou. V Melbourne jsou bramborové placky ozdobeny různými exotickými ingrediencemi. V Sydney je také malý trend “scallops squared”, který spojuje placky s mušlemi “scallops”.

5. Jakým způsobem bramborové placky získávají na popularitě?
Obnovu popularity bramborových placků lze přičítat jejich nostalgickému příchutí, všestrannosti a schopnosti sloužit jako základ pro další luxusní ingredience. Nabízejí pohodlí a známost, zároveň však umožňují kreativitu a experimentování.

6. Jak se připravují dokonalé bramborové placky?
Příprava perfektních bramborových placků vyžaduje pečlivost v detailech, od výběru správného druhu brambor až po zvládnutí fritování. Kuchaři zdůrazňují důležitost použití správného druhu brambor, jako jsou Dutch cream, sebago nebo desiree, pro dosažení požadované struktury. Těsto a způsob vaření také hrají významnou roli při vytváření křupavého, ale měkkého a pěnivého středu.

7. Jakým rizikům čelí bramborové placky?
Zatímco bramborové placky dobře prosperují v luxusních restauracích, tradiční podoba tohoto pokrmu čelí riziku vymizení. Některé fast foodové restaurace je již nenabízejí kvůli složitostem spojeným s jejich přípravou od začátku. Nicméně, provozovny, které dávají přednost kvalitě před pohodlím, stále ručně krájí brambory a s hrdostí podávají dokonalou bramborovou “scallopu”.

8. Jakou roli hrají bramborové placky v australské kuchyni?
Bramborové placky si udržují významnou pozici v australské kuchyni a jsou oblíbenou součástí jejích pokrmů, které jsou si oblíbené pro svou všestrannost a nostalgii. Ať už si je člověk dává jako obyčejné jídlo “na cestu”, nebo jako součást vyhlášeného jídla, bramborové placky si rozhodně zaslouží místo mezi klasikami.

Navrhované odkazy na související webové stránky:
Taste.com.au: Webové stránky s recepty a informacemi o jídlech a nápojích.