Šest podniků v Watfordu označeno jako zcela bezpečné z hlediska hygieny

Podle posledních zpráv se ukázalo, že za posledních pár týdnů bylo pět restaurací a jedno zahradní bistro ohodnoceno jako zcela bezvadné z hlediska hygieny.

Indická restaurace Kings Langley Tandoori na adrese 43 High Street byla zkontrolována 7. února a obdržela nejvyšší možné hodnocení.

Majitel restaurace, Janu Miah, zveřejnil na Facebooku fotku personálu, který slavil tento úspěch, a poděkoval zákazníkům za jejich podporu.

Dalších pět restaurací, kaváren a zahradních bister v Watfordu také obdrželo hodnocení 5/5 po kontrole:

– BBs Coffee & Muffins v Intu na adrese 53 atria Watford, zkontrolováno 30. ledna.
– C’est Juice na adrese 253 St Albans Road, Watford, zkontrolováno 31. ledna.
– RFC na adrese 119 Courtlands Drive, Watford, zkontrolováno 5. února.
– Junction Cafe na adrese 101a St Albans Road, Watford, zkontrolováno 6. února.
– Cafe Rosa na adrese 82 Queens Road, Watford, zkontrolováno 8. února.

Zároveň bylo ohodnoceno také kavárna v rámci golfového hřiště Glow In One na adrese 135 The Parade, High Street v Watfordu, která získala hodnocení 4/5, tedy ‘dobré’, při kontrole 5. ledna.

Výsledky ukazují, že 65 procent restaurací a kaváren, které byly ohodnoceny místním radou Watford Borough Council, konkrétně 146 ze 223, dosáhlo hodnocení ‘velmi dobrý’ z hlediska hygieny potravin.

Kontroly provedli inspektoři ochrany životního prostředí z rad Watfordu a Dacorum bez předchozího upozornění a hodnotili tři kategorie: hygienické zacházení s potravinami, čistotu a stav zařízení a budovy a nakládání s bezpečností potravin.

Hodnocení v jednotlivých kategoriích bylo sečteno a výsledný bodový zisk se pohyboval mezi nulou a pěti body, přičemž nejnižší hodnota signalizovala nezbytnost okamžitého zlepšení a nejvyšší hodnocení znamenalo ‘velmi dobrý’ výsledek.

Často kladené dotazy (FAQ) založené na hlavních tématech a informacích prezentovaných v článku:

1. Jaké restaurace a zahradní bistro obdržely nejvyšší hodnocení v oblasti hygieny?
– Indická restaurace Kings Langley Tandoori a pět dalších restaurací, kaváren a zahradních bister v Watfordu.

2. Kde se nachází restaurace Kings Langley Tandoori?
– Restaurace se nachází na adrese 43 High Street.

3. Jaké další restaurace a kavárny získaly hodnocení 5/5 v Watfordu?
– BBs Coffee & Muffins na adrese 53 atria Watford, C’est Juice na adrese 253 St Albans Road, RFC na adrese 119 Courtlands Drive, Junction Cafe na adrese 101a St Albans Road a Cafe Rosa na adrese 82 Queens Road.

4. Jaké hodnocení získala kavárna v rámci golfového hřiště Glow In One?
– Kavárna získala hodnocení 4/5, tedy ‘dobré’.

5. Jaké procento restaurací a kaváren dosáhlo hodnocení ‘velmi dobrý’?
– 65 % restaurací a kaváren (146 z 223) dosáhlo hodnocení ‘velmi dobrý’ v oblasti hygieny potravin.

Definice klíčových pojmů:

1. Hodnocení hygieny: Měřítko, které se používá ke zhodnocení čistoty a bezpečnosti potravinového provozu. Hodnocení je obvykle udělováno místními orgány na základě inspekčních kontrol.

2. Hygienické zacházení s potravinami: Opatření a postupy, které se vztahují k úpravě, skladování, zpracování a servírování potravin, aby se minimalizovalo riziko kontaminace a zdravotních problémů.

3. Stav zařízení a budovy: Odpovídá čistotě, funkčnosti a bezpečnosti fyzického prostředí, ve kterém se potraviny připravují a podávají.

4. Nakládání s bezpečností potravin: Zahrnuje opatření k minimalizaci rizika kontaminace a zajistění, že potraviny jsou řádně skladovány, manipulovány a podávány tak, aby se minimalizovalo riziko onemocnění způsobené potravinami.

Suggested related links:
watford.gov.uk – Oficiální webová stránka městské rady Watford Borough Council
dacorum.gov.uk – Oficiální webová stránka městské rady Dacorum