Too Good To Go: Buying Surplus Food and Reducing Waste in Czech Restaurants

In today’s world, food waste is a significant problem, with a staggering amount of perfectly good food ending up in the trash. However, one company is on a mission to change that while also providing customers with fantastic deals on delicious meals. Too Good To Go is making waves with its app, which allows restaurants and grocery stores to offer customers a “surprise bag” filled with surplus food at up to half the original price.

Originally launched in Denmark in 2015, Too Good To Go has now expanded across Europe and arrived in the United States in 2020. The app operates in 24 American cities, including New York, Boston, and Los Angeles, with plans to expand to nine more this year. Its rapid growth has been remarkable, generating over $79 million in annual revenue in 2023 and preventing over 300 million meals from going to waste globally.

Chris MacAulay, vice president of North America for Too Good To Go, highlights the company’s win-win-win business model. Firstly, it helps reduce environmental impact by tackling the largest contributor to carbon dioxide pollution – food waste. Secondly, it’s a win for the partners who can monetize excess food and attract new customers. Lastly, consumers benefit by getting great deals on high-quality food.

The app offers significant savings, with customers typically saving up to half the original price on a surprise bag. These surprise bags often contain an assortment of meals, providing customers with an exciting and delightful experience. The value proposition for consumers includes sustainability, accessing quality food at discounted prices, and the element of surprise.

Moreover, Too Good To Go helps deliver millions of dollars back to restaurants and grocery stores. Thanks to the app, these establishments can turn surplus food into cash and significantly reduce overall food waste. Furthermore, the app brings in new customers, with up to 80% of surprise bag buyers intending to make additional purchases or return to the partner establishment.

Not only does Too Good To Go benefit businesses and consumers, but it also brings positive change to employees by increasing their job satisfaction. Instead of throwing away excess food, employees can now make it available to the marketplace, resulting in a tangible impact and a happier work environment.

With nearly seven million users and counting, Too Good To Go is gaining traction, particularly among younger demographics, and those responsible for food and wallet decisions. The company is on track to achieve massive scale as it continues to expand throughout the United States.

To optimize their operations, Too Good To Go recently launched an AI-powered inventory management platform. This platform helps grocery stores make smarter decisions regarding food surplus, taking into account factors such as expiration dates and shopping habits influenced by weather. By providing connectivity throughout the supply chain, from inventory management to distribution, the app streamlines the process of reducing food waste.

Through food, Too Good To Go aims not only to reduce waste but also to create a sense of impact and connection within communities. The joy customers experience when receiving their surprise bags reinforces the company’s mission of doing good while providing an easy and impactful way for individuals to contribute.

Join Too Good To Go today and be a part of the movement to reduce food waste while enjoying incredible deals on quality meals. Together, we can make a significant difference.

FAQ:

1. Co je to Too Good To Go?
Too Good To Go je společnost, která nabízí aplikaci, která umožňuje restauracím a potravinovým obchodům nabízet zákazníkům “překvapivou tašku” naplněnou přebytkovým jídlem s až poloviční slevou.

2. Kdy byla společnost Too Good To Go založena?
Too Good To Go byla původně založena v Dánsku v roce 2015.

3. Jaké městа v USA už aplikace operuje a jaké jsou plány na rozšíření?
Aplikace operuje v 24 amerických městech, včetně New Yorku, Bostonu a Los Angeles, a plánuje se rozšíření do dalších devíti měst letos.

4. Jaký je obchodní model Too Good To Go?
Společnost Too Good To Go má win-win-win obchodní model. Pomáhá snižovat dopady na životní prostředí tím, že řeší největšího přispěvatele k znečištění oxidem uhličitým – odpady z potravin. Partneři mohou zpeněžit přebytečné jídlo a přitáhnout nové zákazníky, a zákazníci získávají vynikající slevy na vysoce kvalitní jídlo.

5. Jaké jsou výhody pro zákazníky?
Aplikace nabízí významné úspory, zákazníci typicky šetří až polovinu původní ceny na překvapivou tašku. Tyto tašky často obsahují výběr jídel, což zajišťuje zákazníkům zajímavý a příjemný zážitek. Hlavní výhody pro zákazníky zahrnují udržitelnost, přístup ke kvalitnímu jídlu za snížené ceny a prvek překvapení.

6. Jaký je vliv Too Good To Go na restaurace a potravinové obchody?
Pomocí aplikace mohou tato zařízení přeměnit přebytečné jídlo na hotovost a výrazně snížit celkové množství odpadu z potravin. Aplikace také přináší nové zákazníky, až 80 % kupujících překvapivých tašek plánuje v budoucnu opětovné nákupy či návrat do partnerova podniku.

7. Jak aplikace potravinovým podnikům přináší pozitivní změny?
Aplikace Too Good To Go přináší pozitivní změnu zaměstnancům tím, že zvyšuje jejich spokojenost s prací. Namísto vyhazování přebytků jídla mohou zaměstnanci těmito přebytky vytvořit přidanou hodnotu na trhu, což vede k hmatatelnému dopadu a šťastnějšímu pracovnímu prostředí.

8. Jaký je cíl Too Good To Go?
Cílem Too Good To Go není pouze snížení odpadů z potravin, ale také vytvoření pocitu dopadu a propojení ve společenství. Radost, kterou zákazníci zažívají při převzetí svých překvapivých tašek, posiluje misi společnosti – dělat dobré a zároveň poskytovat snadný a účinný způsob, jak přispět.

9. Jaký je další krok, pokud se chci připojit k Too Good To Go?
Můžete se připojit k Too Good To Go již dnes a stát se součástí hnutí na snížení odpadu z potravin a zároveň využívat úžasné nabídky na kvalitní jídlo.