Good Food Bucks Program expands to Zallie Family Markets’ ShopRites in New Jersey

Shoppers using SNAP benefits to purchase produce at Zallie Family Markets’ ShopRite stores in Lawnside and Sicklerville, New Jersey will now be able to take advantage of the Good Food Bucks program. This initiative, launched by Zallie Family Markets and the Zallie Community Foundation, aims to address nutrition insecurity among SNAP EBT customers by providing a nutrition incentive.

Through the Good Food Bucks program, administered by City Green Inc., a matching coupon will be given to SNAP users every time they buy fruits and vegetables at participating grocery stores. This coupon doubles the value of their produce purchases, allowing them to stretch their SNAP benefits further. The ShopRites in Lawnside and Sicklerville are the latest locations to join the program, serving a community where over 74,000 people, including more than 30,000 children, participate in SNAP.

When shoppers use their SNAP EBT card and ShopRite Price Plus card to buy fresh produce, they will receive a matching coupon worth up to $5. This coupon can be applied to future purchases of fruits and vegetables at the same ShopRite store, providing shoppers with the opportunity to enjoy more nutritious foods.

Renee Zallie, founder and president of the Zallie Community Foundation, expressed her enthusiasm for the partnership with City Green and the Good Food Bucks program. She highlighted the program’s ability to fight food insecurity and increase access to nutritious foods in the Lawnside and Sicklerville communities.

Lisa Martin, director of food access at City Green, noted the importance of collaborations such as this one to improve health and wellness in communities. She applauded Zallie Family Markets and The Zallie Community Foundation for their strong commitment to addressing food security.

The Good Food Bucks program will officially launch at Zallie Family Markets on the afternoon of Thursday, April 25 at the ShopRite of Lawnside. The program, New Jersey’s largest statewide nutrition incentive program, operates in more than 45 grocery stores, farm stands, and farmers markets across 20 counties.

Zallie Family Markets, based in Clementon, owns and operates 10 ShopRite stores in South Jersey and one in Philadelphia. The Zallie Community Foundation, a philanthropic partner to Zallie Family Markets, is dedicated to supporting community initiatives. The company is a member of Wakefern, the largest retailer-owned cooperative in the nation, which operates over 360 supermarkets.

Zákazníci využívající SNAP (Program poskytující pomoc s nákupem potravin) na nákup ovoce a zeleniny v obchodech ShopRite od společnosti Zallie Family Markets v místech Lawnside a Sicklerville v New Jersey nyní mohou využít program Good Food Bucks. Tato iniciativa, spuštěná společnostmi Zallie Family Markets a Zallie Community Foundation, si klade za cíl řešit nutriční nejistotu mezi zákazníky používajícími SNAP EBT tím, že poskytuje podporu v podobě pobídek pro vyváženou výživu.

Díky programu Good Food Bucks, spravovanému společností City Green Inc., obdrží zákazníci SNAP každou když nakoupí ovoce a zeleninu v účastnících se supermarketech. Tento kupón zdvojnásobí hodnotu jejich nákupu ovoce a zeleniny, čímž jim umožní využít své výhody ze SNAP ještě více. ShopRite v Lawnside a Sicklerville jsou nejnovějšími místy, které se připojily k programu, a slouží komunitě, ve které se podílí na SNAP více než 74 000 lidí, včetně více než 30 000 dětí.

Když zákazníci použijí svou kartu SNAP EBT a kartu ShopRite Price Plus na nákup čerstvého ovoce a zeleniny, dostanou kupón odpovídající až 5 dolarům. Tento kupón lze použít na budoucí nákupy ovoce a zeleniny ve stejném obchodě ShopRite, což zákazníkům poskytuje možnost vychutnat si kvalitnější potraviny.

Renee Zallie, zakladatelka a prezidentka nadace Zallie Community Foundation, vyjádřila svůj nadšení pro partnerství s City Green a program Good Food Bucks. Upozornila na schopnost programu bojovat proti nejistotě ohledně potravin a zvýšit přístup ke kvalitním potravinám ve společenství Lawnside a Sicklerville.

Lisa Martin, ředitelka zajišťování přístupu k potravinám ve společnosti City Green, upozornila na důležitost spoluprací, jako je tato, pro zlepšení zdraví a celkové pohody ve společenstvích. Pochválila společnost Zallie Family Markets a nadaci Zallie Community Foundation za jejich pevný závazek v oblasti zajištění potravinové bezpečnosti.

Program Good Food Bucks bude oficiálně spuštěn ve společnosti Zallie Family Markets odpoledne ve čtvrtek 25. dubna v obchodě ShopRite v Lawnside. Tento program, největší národní program na podporu výživy ve státě New Jersey, je provozován ve více než 45 supermarketech, na farmářských stáncích a farmářských trzích ve 20 okresech.

Společnost Zallie Family Markets se sídlem v Clementonu vlastní a provozuje 10 obchodů ShopRite na jižním New Jersey a jeden v Philadelphii. Nadace Zallie Community Foundation, filantropický partner společnosti Zallie Family Markets, má za cíl podporovat společenské iniciativy. Společnost je členem společnosti Wakefern, největšího družstva vlastněného maloobchodního prodejce v zemi, který provozuje přes 360 supermarketů.