Tulsa restaurat Tally Alame pleads guilty to larceny charges

TALSA, Okla. – Po úspěšném vyřešení obvinění za krádeže v Sam’s Clubu v Tulsa a Owasso, se právník Tallyho Jamila Alameho, majitele restaurace Tally’s Good Food Café, vyjádřil v rozhovoru pro FOX23. Dle zdroje Alame uznal svou vinu v šesti případech krádeže. Soudní líčení je naplánováno na 4. března.

Podle Alameova advokáta Bretta Swaba bylo nutné zvolit tuto dohodu vzhledem k nereálnému doporučení ze strany státního zastupitelství. “Není fér, když se podíváme na počet podobných případů, které mají stejný faktický podklad,” uvedl Swab.

Swab dále potvrdil, že Alame byl označen za zákazníka roku v Sam’s Clubu a na jeho počest byl umístěn na zdi i příslušný plaketa. “Všichni ho znali a měli ho rádi, ale nechtěli ho každý týden kontrolovat, neboť u nich pravidelně nakupoval velké množství potravin. Proto ho donutili, aby místo pokladny pro self-checkout šel na individuální pokladnu. On však nechtěl, a to zde máme jasný důkaz,” dodal Swab.

Podle Swaba by Alame zaplatil své dluhy, pokud by věděl o nejasnostech. “Šlo o nedorozumění a on neměl možnost vědět, že se takhle chová,” uvedl. Swab dále zdůraznil, že Alame je ochoten zaplatit své dluhy a přiznal, že situace má více aspektů. “Nikdo netvrdí, že mu peníze nedluží, ale příběh má ještě druhou stranu,” uvedl.

Alame podle něj dostává i pohrůžky smrtí na sociálních médiích a přišel o velkou část svého podnikání. Swab dále upozornil, že za poslední dva až tři roky měl dva až tři klienty s podobným obviněním. Délka trestu v takových případech se obvykle přímo překládá na dobu splácení.

Státní zastupitelství včera informovalo, že doporučuje odložený trest na čtyři roky ústupku. Swab doufá, že se při slyšení 4. března dozví důvody, které státní zastupitelství přiměly k tomuto doporučení. “Chtějí čtyři roky pro někoho, kdo na den prokázal, že má peníze na zaplacení dluhu,” řekl Swab. “Soudce se následně dostane naše strany, dá nám prostor vyjádřit dopad, který tato situace měla na rodinu i na toho pána a také co udělal, aby napravil situaci.”

Swab věří, že Alame již byl dostatečně potrestán. “Přišel o podnikání, finančně upadl a bude se muset velmi snažit postavit se na vlastní nohy. Je ochoten to udělat, ale lidé by mu měli dát šanci přestat ho soudit,” řekl Swab. Přestože Alame přiznal vinu, Swab věří, že soudce ho nakonec neoznačí za vinného. “Přiznáváme vinu z nezaplacených peněz, ale neříkáme, že si je dobrovolně vzal. Zaplatit jsme je nezaplatili,” uvedl Swab. “Obranu tvoří náš nevědomí o chybném skenování zboží.”

FAQ

1. Kdo je Tallyho Jamil Alame?
Tallyho Jamil Alame je majitelem restaurace Tally’s Good Food Café.

2. Proč byl Alame obviněn z krádeží?
Alame byl obviněn z krádeží v Sam’s Clubu v Tulsa a Owasso.

3. Jak se Alame vyjádřil k obviněním?
Alame uznal svou vinu v šesti případech krádeže.

4. Kdy je naplánováno soudní líčení?
Soudní líčení je naplánováno na 4. března.

5. Jaké doporučení dalo státní zastupitelství?
Státní zastupitelství doporučilo odložený trest na čtyři roky ústupku.

6. Jak Alame zdůvodnil své jednání?
Podle jeho advokáta došlo k nedorozumění a Alame neměl možnost vědět, že se takhle chová.

7. Jaké důsledky má tato situace pro Alameho podnikání?
Alame přišel o velkou část svého podnikání a dostává pohrůžky smrtí na sociálních médiích.

8. Jaký trest navrhují úřady?
Úřady navrhují čtyřletý odložený trest.

9. Jaký je postoj advokáta k navrhovanému trestu?
Advokát Alameho věří, že již byl dostatečně potrestán a že soudce ho nakonec neoznačí za vinného.

10. Co je základem obrany Alameho?
Obranu tvoří nevědomí o chybném skenování zboží.

Related links:
Tally’s Good Food Café
Sam’s Club