Varování před prasací chřipkou: Úředníci WHO vydávají upozornění na cestování v případě infekce smrtícím virem prasat

Některé choroby, které byly považovány za zapomenuté viktoriánské nemoci, se v posledních letech vrátily a začaly se šířit ve Spojeném království. Jedná se například o spalničky, které se začaly šířit a dosáhly své nejvyšší úrovně za desítky let. Dr. Deborah Lee z online lékárny Dr. Fox v rozhovoru pro Mirror řekla: “Je to šokující stav věcí, že ve Spojeném království se nyní objevují nemoci, které byly ještě nedávno pouze v historických knihách.” Přestože tyto nemoci byly považovány za minulost díky vědeckému pokroku, dobré politice veřejného zdravotnictví a přístupu k čisté vodě a dobré stravě, některé z nich se vrátily zpět a způsobují obavy.

Spalničky jsou jednou z těchto nemocí. V Anglii a Walesu bylo letos zaznamenáno 959 případů spalniček, ve srovnání se pouhými 52 podezřelými případy ve stejném období v roce 2023. Zatímco v předchozím týdnu bylo ohlášeno 314 podezřelých případů spalniček, ve druhém týdnu se jejich počet zvýšil na 335 ve srovnání s pouhými 14 případy stejného období loňského roku. Spalničky získaly zrychlený nárůst případů ve West Midlands, kde jsou lékaři konfrontování s nejvyššími úrovněmi od poloviny 90. let. Nejhůře postiženou oblastí je Birmingham, kde bylo jen za leden zaznamenáno 97 případů. Nemoc může vést k vážným problémům, pokud se rozšíří do jiných částí těla, jako jsou plíce nebo mozek, a způsobit zápal plic, meningitidu, slepotu nebo křeče. Mezi symptomy spalniček patří typické skvrnitý červenohnědý vyrážka, horečka a bolestivé zarudlé oči. Většina lidí se za přibližně týden začne zlepšovat odpočinkem v posteli, ale lidé by si měli zavolat svého lékaře nebo NHS 111, pokud mají podezření na případ ve svém domě.

Další nemocí, která se vrátila, je záškrt. V roce 2022 bylo v Anglii zaznamenáno 87 případů záškrtu, zatímco v roce 2021 to bylo pouze 10 případů. Předpokládá se, že 72 případů bylo nalezeno mezi žadateli o azyl, kteří nedávno dorazili do Spojeného království. V listopadu loňského roku zemřel žadatel o azyl na tuto nemoc po pobytu v centru pro zpracování v Kentu. Dalších 11 případů bylo spojeno s kontaktem s “společenskými zvířaty” a věří se, že nemoc byla přenášena prostřednictvím kontaktu se zvířaty. Záškrt je silně nakažlivé onemocnění, které může být smrtelné, zejména u dětí, pokud není rychle léčeno. Naštěstí se výskyt záškrtu v Kentu podařilo omezit. Nemoc je výjimečná ve Velké Británii, protože od 40. let minulého století jsou kojenci a děti pravidelně očkováni proti této nemoci. Infekce se obvykle šíří kašlem nebo kýcháním nebo blízkým kontaktem s osobou, která je infikovaná. Hlavními příznaky jsou šedobíle zbarvený povlak, který může pokrývat hrdlo, nos a jazyk, vysoká teplota, bolest v krku, otoky lymfatických žláz v krku, stejně jako obtíže s dýcháním a polykáním.

Další nemocí, která se vrátila do Anglie, je tuberkulóza (TB). TB, která ovlivňuje především plíce, má rostoucí počty případů, ačkoli je spojována s viktoriánskou dobou. V ročním období od července do září bylo v celé zemi zaznamenáno 1175 případů tuberkulózy podle UK Health Security Agency (UKHSA). O rok dříve ve stejném období to bylo jen 1121 případů. Nejvíce případů bylo zaznamenáno v Londýně, kde bylo letos 426 případů. Očkování proti TB už není zahrnuto v očkovacím programu pro děti ve středních školách ve Velké Británii. V roce 2005 bylo nahrazeno cíleným programem pro batolata, děti a mladistvé s vyšším rizikem nákazy tuberkulózou. Dr. Esther Robinson, vedoucí oddělení pro výzkum tuberkulózy v UKHSA uvedla: “Tuberkulóza je léčitelné a preventivní onemocnění, ale přestože v posledních letech došlo k významnému pokroku směrem k vymýcení této nemoci, stále představuje vážný problém z hlediska veřejného zdraví ve Velké Británii. S odbornou péčí se většina lidí plně uzdraví. Je velmi důležité, aby se lidé s příznaky tuberkulózy nechali testovat a zahájit vhodnou léčbu co nejdříve, jak pro samotného jednotlivce, tak pro prevenci přenosu nemoci.” Tuberkulóza se vyvíjí pomalu a může trvat několik týdnů, měsíců nebo dokonce let, než si všimnete, že se necítíte dobře. Mezi symptomy patří kašel trvající déle než 3 týdny, často s vykašláváním hlenem nebo hlenem s příměsí krve, únavou, vysokou teplotou nebo nočními pocením. K úbytku chuti k jídlu, ztrátě hmotnosti a celkovému pocitu nevolnosti může docházet také. U dětí se mohou objevit obtíže s přibýváním na váze nebo růstem.

Na závěr je třeba zmínit, že se v posledních letech vrátily i další viktoriánské nemoci, jako jsou krakatice a kurděje. Ohromující je nárůst těchto nemocí, které byly považovány za minulost a které se znovu objevily ve Spojeném království. Je třeba věnovat větší pozornost prevenci a léčbě těchto chorob, aby se minimalizoval jejich vliv na veřejné zdraví.

Často kladené otázky (FAQ):

1. Jaké nemoci se vrátily do Spojeného království?
– Do Spojeného království se vrátily nemoci jako spalničky, záškrt a tuberkulóza.

2. Jaký je počet případů spalniček v Anglii a Walesu?
– Letos bylo zaznamenáno 959 případů spalniček v Anglii a Walesu.

3. Jak se spalničky šíří a jaké jsou jejich symptomy?
– Spalničky se šíří kašláním, kýcháním a blízkým kontaktem s infikovanou osobou. Symptomy zahrnují typickou skvrnitou červenohnědou vyrážku, horečku a bolestivé zarudlé oči.

4. Kolik případů záškrtu bylo zaznamenáno v Anglii?
– V roce 2022 bylo zaznamenáno 87 případů záškrtu v Anglii.

5. Jak se záškrt šíří a jaké jsou jeho příznaky?
– Záškrt se šíří kašláním, kýcháním a kontaktem se zvířaty. Příznaky zahrnují šedobíle zbarvený povlak na hrdle, nosu a jazyku, vysokou teplotu, bolest v krku, otoky lymfatických žláz v krku, obtíže s dýcháním a polykáním.

6. Jaký je počet případů tuberkulózy v Anglii?
– V období od července do září bylo zaznamenáno 1175 případů tuberkulózy v celém Spojeném království.

7. Jak se tuberkulóza šíří a jaké jsou její symptomy?
– Tuberkulóza se šíří vzdušnou cestou a přímým kontaktem s infikovanou osobou. Symptomy zahrnují dlouhotrvající kašel s hlenem nebo krví, únavu, vysokou teplotu, noční pocení, ztrátu chuti k jídlu, ztrátu hmotnosti a nevolnost.

8. Jaké jsou doporučení týkající se prevence a léčby těchto chorob?
– Doporučuje se zvýšit pozornost v prevenci a léčbě těchto chorob. Je důležité podstoupit testy a zahájit vhodnou léčbu co nejdříve.

Důležité definice:

1. Spalničky – virové onemocnění charakterizované vyrážkou, horečkou a zarudlými očima.
2. Záškrt – bakteriální onemocnění způsobující zánět hrtanu a plícní tkáně.
3. Tuberkulóza – bakteriální infekce, která ovlivňuje především plíce.
4. Kojinec – dětská nemoc charakterizovaná vysokou teplotou, zarudlými očima a vyrážkou.
5. Kurděje – virová nemoc způsobující zánět mozku a míchy.

Související odkazy:

1. Národní zdravotnická služba Spojeného království
2. Veřejné zdraví Anglie
3. Světová zdravotnická organizace