Ziskovka – Ideální způsob, jak pomoci hladovějícím lidem v UK

V UK žije odhadem sedm milionů lidí, kteří si nemohou dovolit stravovat se, a v posledních letech vzrostl požadavek na potravinové banky a organizace zabývající se redistribucí jídla. Mnoho lidí se v současnosti vyhýbá jídlu a trpí hladem, protože si nemohou dovolit jíst každý den. Na podporu místních komunit pokračuje Tesco ve své investici do programů redistribuce nadbytečného jídla. “Ve společnosti Tesco věříme, že žádné dobré jídlo by nikdy nemělo končit jako odpad, a je tak důležité, abychom jídlo dostali do našich místních komunit,” říká Nicki Mackayová, manažerka rozvoje komunity v Tesco. “Jsme velmi pyšní na naše prodejny, distribuční centra a naše kolegy, stejně jako na armádou dobrovolníků po celém UK, kteří pomáhají tisícům charit přivést lidem jídlo z nadbytečných zásob v prodejnách Tesco a distribučních centrech každý týden.”

Více než 5 500 charit je podporováno ze supermarketů Tesco a distribučních center. Od roku 2016 bylo přerozdáno 166 milionů jídel prostřednictvím organizace FareShare a od roku 2021 také přes Olio. Průměrně každý měsíc je přerozdáno 3 miliony jídel. Na konci každého dne přispívají obchody Tesco nadbytečným jídlem charitám a komunitám prostřednictvím svého programu Community Food Connection, který je realizován ve spolupráci s potravinovou sítí FareShare a aplikací na sdílení jídla Olio. Olio sbírá potraviny, které FareShare není schopen přerozdělit. Její síť 100 000 dobrovolníků shromažďuje jídlo stále vhodné ke konzumaci a zdarma je přerozděluje lidem žijícím v jejich blízkosti, takže v supermarketech Tesco dochází k minimálnímu plýtvání jídlem. Poté si charitativní a komunitní skupiny mohou potraviny vyzvednout a opět přerozdělit nebo je přeměnit na jídlo. Program Community Food Connection od Tesca je největší svého druhu a podporuje více než 5 500 charit z jejich obchodů a distribučních center. Tesco byl prvním maloobchodníkem ve Velké Británii, který vyvinul integrovanou platformu pro redistribuci potravin ve spolupráci se softwarovou aplikací FoodCloud, aby mohli dobrovolníci vidět, jaké nadbytečné potraviny jsou k dispozici v obchodech na konci dne.

Tento program přispěl k tomu, že zdravější jídlo je nyní přístupnější všem. Úspěch tohoto systému je ohromující: za dobu spolupráce s FareShare od roku 2016 a s Olio od roku 2021 bylo přerozdáno ekvivalent 166 milionů jídel a každý měsíc je zachráněno přibližně 3 miliony jídel. “Jsme nesmírně hrdí na to, jak jsme dokázali pozitivně ovlivnit životy tolika rodin po celém UK prostřednictvím jídel, které jsme společně zachránili,” dodává spoluzakladatelka Olia Saasha Celestial-One. Výzkum z think tanku Food Foundation ukazuje, že lidé s nízkými příjmy konzumují pod hlavních odporporučenou pět porcí ovoce a zeleniny denně, takže se Tesco zavazuje k tomu, aby čerstvé a zdravé potraviny byly dostupné všem. Nejčastěji darovanými nadbytkovými potravinami jsou pečivo, ovoce a zelenina. Kromě toho zákazníci rovněž štědře darují dlouhotrvající potraviny, jako jsou fazole, těstoviny a rýže, prostřednictvím sběrných míst ve vybraných prodejnách. Chcete-li se dozvědět více o možnostech účasti, navštivte tesco.com/podporujeme-charity-a-komunity.

Často kladené otázky (FAQ):
1. Proč se v posledních letech zvyšuje poptávka po potravinových bankách a organizacích zabývajících se redistribucí jídla?
Poptávka po potravinových bankách a redistribuci jídla vzrostla v důsledku rostoucího počtu lidí v UK, kteří si nemohou dovolit stravovat se.

2. Jak Tesco podporuje místní komunity v oblasti redistribuce jídla?
Tesco investuje do programů redistribuce nadbytečného jídla, které pomáhají tisícům charit přivést lidem jídlo z nadbytečných zásob v prodejnách Tesco a distribučních centrech každý týden.

3. Kolik charit je podporováno ze supermarketů Tesco a distribučních center?
Více než 5 500 charit je podporováno ze supermarketů Tesco a distribučních center.

4. Kolik jídel bylo přerozdáno prostřednictvím organizace FareShare a aplikace Olio?
Od roku 2016 bylo přerozdáno 166 milionů jídel prostřednictvím organizace FareShare a od roku 2021 také přes Olio. Průměrně každý měsíc je přerozdáno 3 miliony jídel.

5. Jak funguje program Community Food Connection od Tesca?
Program Community Food Connection od Tesca umožňuje obchodům Tesco přispívat svým nadbytečným jídlem charitám a komunitám každý den. Poté si charitativní a komunitní skupiny mohou potraviny vyzvednout a opět přerozdělit nebo je přeměnit na jídlo.

6. Jaké potraviny jsou nejčastěji darovány prostřednictvím Tesca?
Nejčastěji darovanými nadbytkovými potravinami jsou pečivo, ovoce a zelenina. Zákazníci rovněž darují dlouhotrvající potraviny, jako jsou fazole, těstoviny a rýže, prostřednictvím sběrných míst ve vybraných prodejnách.

7. Jak Tesco zajištuje přístup ke zdravějšímu jídlu pro všechny?
Tesco se zavázalo k tomu, aby čerstvé a zdravé potraviny byly dostupné všem. Spolupracuje s organizacemi, které přerozdělují jídlo a také s aplikací FoodCloud, která umožňuje dobrovolníkům vidět dostupné nadbytečné potraviny v obchodech.

8. Je možné se zapojit a pomoci?
Ano, možnosti účasti jsou uvedeny na adrese tesco.com/podporujeme-charity-a-komunity.

Důležité termíny a žargony:
– Potravinové banky: organizace, které shromažďují a distribuují potraviny pro lidi, kteří si nemohou dovolit stravovat se.
– Redistribuce: převedení jídla z jednoho místa na druhé, zejména v případě nadbytku.
– Nadbytečné jídlo: jídlo, které není využito a které může být přerozděleno nebo použito jiným způsobem, aby se minimalizovalo plýtvání.

Soustředěné odkazy na související domény:
tesco.com
FareShare
Olio
think tank Food Foundation