Volpi Foods: A Masterful Blend of Flavors in Pepper Jack and Genoa Salame Roltini Singles

Volpi Foods, a renowned family-owned brand specializing in high-quality charcuterie, is thrilled to announce the launch of its latest irresistible creation: Pepper Jack and Genoa Salame Roltini Singles. This delectable snack offers a delightful combination of creamy pepper jack cheese and thinly sliced salame, making each bite a harmonious blend of flavors.

In response to the demands of busy lifestyles, Volpi Foods presents the Pepper Jack and Genoa Salame Roltini Singles, individually wrapped for freshness and convenience. These singles are the perfect on-the-go snack, providing a savory option for those seeking a quick and satisfying treat.

Lorenza Pasetti, CEO of Volpi Foods, expressed her excitement about introducing this innovative snack option. She emphasized Volpi’s commitment to merging authentic Italian flavors with modern convenience, and the Pepper Jack and Genoa Salame Roltini Singles embody this dedication perfectly.

Crafted with all-natural ingredients and without any artificial preservatives, Volpi’s Pepper Jack and Genoa Salame Roltini Singles are not only flavorful but also a good source of protein. This makes them a nutritious and delicious choice for individuals looking to fuel their day with a wholesome snack.

Now available through major distributors across the nation, these singles offer a midday pick-me-up, a post-workout refuel snack, or a delightful addition to any charcuterie board. To learn more about the availability of Volpi products and to find a store near you, visit VolpiFoods.com.

Founded in 1902 in St. Louis, Volpi Foods has built a legacy as a fourth-generation, family-owned producer of award-winning charcuterie. Their products are slow-cured in small batches, non-GMO, and gluten-free, never compromising on quality. With a commitment to using only responsibly sourced meat, Volpi Foods remains rooted in the ancient tradition of handcrafted dry-cured meats. Discover more about their exceptional offerings at VolpiFoods.com and follow them on Instagram, Facebook, TikTok, and Twitter.

Volpi Foods, renomovaná rodinná značka specializující se na kvalitní uzeniny, s radostí oznámila uvedení své nejnovější neodolatelné novinky: jednotlivě balené Pepper Jack a Genoa Salame Roltini Singles. Tato lahodná svačinka nabízí lahodnou kombinaci krémového sýru Pepper Jack a tenkých plátků salámu Genoa, díky čemuž je každé sousto harmonickým spojením chutí.

Ve v reakci na nároky uspěchaných životních stylů Volpi Foods představuje Pepper Jack a Genoa Salame Roltini Singles, které jsou jednotlivě balené pro čerstvost a pohodlí. Tyto jednotlivé porce jsou perfektní svačinou na cestách, poskytující slanou možnost pro ty, kteří hledají rychlou a uspokojivou pochoutku.

Lorenza Pasetti, generální ředitelka společnosti Volpi Foods, vyjádřila své nadšení nad představením této inovativní možnosti svačin. Zdůraznila závazek Volpi sloučit autentické italské chutě s moderním komfortem a Pepper Jack a Genoa Salame Roltini Singles tuto oddanost perfektně zosobňují.

Vyrobené s přírodními ingrediencemi a bez umělých konzervantů jsou Pepper Jack a Genoa Salame Roltini Singles od Volpi Foods nejen chutné, ale také zdrojem bílkovin. To z nich činí výživnou a lahodnou volbu pro jednotlivce, kteří chtějí svůj den obohatit zdravou svačinou.

Nyní jsou tyto jednotlivé porce k dostání skrze hlavní distributory po celé zemi a nabízejí osvěžení uprostřed dne, doplnění energie po cvičení nebo skvělý přídavek na jakoukoli charcuterie tabuli. Chcete-li se dozvědět více o dostupnosti produktů Volpi Foods a najít obchod blízko vás, navštivte VolpiFoods.com.

Založené v roce 1902 ve St. Louis, Volpi Foods vybudovala odkaz jako rodinný podnik čtvrté generace, který produkuje oceněné uzeniny. Jejich produkty jsou pomalu sušené ve várkách, neobsahují geneticky modifikované organismy a jsou bezlepkové, aniž by byla ohrožena kvalita. S pevným závazkem používat pouze zodpovědně získané maso se Volpi Foods drží věrně starobylé tradici ručně vyráběných uzenin. Zjistěte více o jejich výjimečných nabídkách na VolpiFoods.com a sledujte je na Instagramu, Facebooku, TikToku a Twitteru.